Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα και ταυτόχρονα αιχμή του δόρατος των υψηλής ποιότητας προσφερόμενων ιατρικών υπηρεσιών της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής. Πρόκειται για το τμήμα εκείνο της κλινικής, όπου διενεργούνται επεμβατικές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης επεμβατικής καρδιολογίας, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου, των δομικών συγγενών παθήσεων της καρδιάς και των βαλβιδοπαθειών.

Το εργαστήριο διαθέτει τρία σύγχρονα αγγειογραφικά μηχανήματα σε αντίστοιχο αριθμό αιθουσών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά και της ηλεκτροφυσιολογίας των καρδιολογικών ασθενών του ΓΝΑ Ιπποκρατείου.

Διαθέτει, επιπλέον, εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στην αντιμετώπιση διαγνωστικών και θεραπευτικών προκλήσεων στο πεδίο της επεμβατικής καρδιολογίας. Ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρίας, τα σύμπλοκα περιστατικά του Αιμοδυναμικού εργαστηρίου παρουσιάζονται στην καθημερινή πρωινή συγκέντρωση της «Ομάδας Καρδιάς» του ΓΝΑ Ιπποκρατείου, όπου με τη συμμετοχή καρδιολόγων, καρδιοχειρουργών και αναισθησιολόγων λαμβάνονται, κατόπιν αναλυτικής συζήτησης, οι θεραπευτικές αποφάσεις.

Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Επεμβάσεις

Αναφορικά με τις διαγνωστικές μεθόδους, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής υπάρχει η δυνατότητα διενέργειας όλων των σύγχρονων επεμβατικών διαγνωστικών μεθόδων. Πιο συγκεκριμένα διενεργούνται:

 • Αριστερός καρδιακός καθετηριασμός (στεφανιογραφίες) για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου
 • Δεξιός καρδιακός καθετηριασμός – μέτρηση πιέσεων
 • Ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα (IVUS) και OCT για την αξιολόγηση σύνθετων βλαβών
 • Διενέργεια iFR και FFR για την αιμοδυναμική αξιολόγηση στενώσεων στα στεφανιαία αγγεία

Αντίστοιχα, οι θεραπευτικές επεμβάσεις που διενεργούνται στο εργαστήριο είναι οι εξής:

 • Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων (με μπαλόνι και εμφύτευση stent)
 • Χρήση rotablation για έντονα ασβεστωμένες βλάβες των στεφανιαίων αγγείων
 • Αορτική βαλβίδα: διαδερμική εμφύτευση βιοπροσθετικής βαλβίδας (ΤΑVI), βαλβιδοπλαστική
 • Μιτροειδής βαλβίδα: Αντιμετώπιση της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας με MirtraClip, βαλβιδοπλαστική για την αντιμετώπιση της στένωσης της μιτροειδούς βαλβίδας
 • Δυσλειτουργία βιοπροσθετικών βαλβίδων : επεμβάσεις εμφύτευσης βαλβίδας Valve-in-Valve
 • Σύγκλειση ανοιχτού ωοειδούς τρήματος (PFO)
 • Σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας (ASD)
 • Σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου
 • Σύγκλειση παραβαλβιδικής ανεπάρκειας προσθετικής βαλβίδας
 • Αρτηριακή υπέρταση : ablation νεφρικών αρτηριών
 • Αγγειοπλαστική περιφερικών και νεφρικών αρτηριών
 • Παρακέντηση περικαρδιακού υγρού

Στατιστικά

Στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αντιμετωπίζεται καθημερινά ένας μεγάλος αριθμός ασθενών, τόσο σε προγραμματισμένη βάση όσο και σε επείγουσα με τη συμμετοχή του εργαστηρίου στις 24ωρες γενικές εφημερίες του νοσοκομείου. Ενδεικτικά, αναφέρεται ο αριθμός των επεμβάσεων που διενεργούνται στο εργαστήριο κατ’ έτος (στοιχεία 2019): 4600 στεφανιογραφίες εκ των οποίων οι 3900 με προσπέλαση από την κερκιδική αρτηρία, 1230 αγγειοπλαστικές, 19 rotablation, 49 FFR, 65 IVUS, 97 επεμβάσεις TAVI, 15 επεμβάσεις MitraClip, 3 επεμβάσεις τοποθέτησης βαλβίδας στην τριγλώχινα (valve-in-valve), 24 βαλβιδοπλαστικές, 69 επεμβάσεις σύγκλεισης PFO/ASD, 4 επεμβάσεις σύγκλεισης παραβαλβιδικής διαφυγής, 27 ablation νεφρικών αρτηριών, 2 αγγειοπλαστικές νεφρικών αρτηριών.

Εκπαιδευτικό & Ερευνητικό Έργο

Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο αναλαμβάνει επίσης την εκπαίδευση των ειδικευομένων της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και του Καρδιολογικού Τμήματος στις τεχνικές της επεμβατικής καρδιολογίας. Τέλος, συμμετέχει ενεργά στα ερευνητικά πρωτόκολλα της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, παράγοντας σημαντικό ερευνητικό έργο που αποτυπώνεται σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό δημοσιευμένων σε έγκριτα ιατρικά περιοδικά εργασιών.

Προσωπικό

Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου: Κωνσταντίνος Τσιούφης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Επεμβατικοί Καρδιολόγοι – Καθετηριαστές ανά Εβδομάδα

Δευτέρα:

 • Κ. Αζναουρίδης, Επιμελητής ΕΣΥ
 • Α. Ανδρουλάκης, Διευθυντής ΕΣΥ
 • Ε. Βαβουρανάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Γ. Σιάσος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Δ. Τερεντές – Πρίντζιος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Τρίτη:

 • Ε. Τσιάμης, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Γ. Λάτσιος, Επιμελητής ΕΣΥ

Τετάρτη:

 • Κ. Τσιούφης, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Κ. Δημητριάδης, Επιμελητής ΕΣΥ
 • Α. Παπανικολάου, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ

Πέμπτη:

 • Κ. Τούτουζας, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Α. Συνετός, Επιμελητής Καρδιολογίας
 • Σ. Τσαλαμανδρής, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ,

Παρασκευή:

 • Χ.Βλαχόπουλος, Καθηγητής Καρδιολογίας
 • Σ. Βαϊνά, Επιμελήτρια Καρδιολογίας ΕΣΥ
 • Δ. Συρσελούδης, Επιμελητής Καρδιολογίας ΕΣΥ