Υπεύθυνοι μαθήματος: Χ. Βλαχόπουλος, Καθηγητής Καρδιολογίας – Π. Λάγιου, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας

Εξάμηνα που διδάσκεται: Χειμερινό 1, 3, 5, 7, 9, 11

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: κάθε Πάρασκευή 15:00 – 17:00 στο μικρό Αμφιθέατρο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2088099

e-mail: manastas@med.uoa.gr, cvlachop@med.uoa.gr

e-class: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (500637)

Περιεχόμενα μαθήματος

Περιγραφή μαθήματος: Εισαγωγή στον τρόπο παροχής φροντίδας κατά την πρώτη επαφή του ασθενή με το σύστημα υγείας (πρωτοβάθμια φροντίδα). Θα αναλυθούν θέματα σχετικά με τη συνεχή παροχή φροντίδας από τον ίδιο γιατρό στον ασθενή ανεξάρτητα του κλινικού προβλήματος. Αναλύει την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα, το συντονισμό των διαφορετικών υπηρεσιών υγείας και την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας στον πληθυσμό ευθύνης του γιατρού πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Μαθησιακοί στόχοι: Περιγραφή της προσέγγισης από την πλευρά του ιατρού για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας, που είναι επικεντρωμένη στον ασθενή. Ποια τα στάδια της διαβούλευσης. Πώς γίνεται η ανακοίνωση της διάγνωσης ενός σοβαρού νοσήματος, ή του θανάτου. Πώς γίνεται η διαχείριση ασθενών με συνήθη οξέα και χρόνια προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Που αναζητά κάποιος τεκμήρια. Τρόπος εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών προς βελτiστοποίηση της σχέσης κόστους/οφέλους για τον ασθενή αλλά και για το σύστημα υγείας.

Προληπτικές παρεμβάσεις στους ενήλικες ως πρωτογενή πρόληψη.

– Πώς τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα παροχής μιας προληπτικής παρέμβασης.

– Ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται κατά τη διαγνωστική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Ποιες από αυτές τις τεχνικές είναι τεκμηριωμένες. Που οφείλονται κυρίως τα λάθη κατά τη διάγνωση στην πρωτοβάθμια φρο ντίδα.

Πλάνο εκτίμησης ηλικιωμένων ασθενών.

– Μεθοδολογία διαχείρισης προβλημάτων κατά την παροχή παρηγορητικής φροντίδας σε ασθενείς τελικού σταδίου στην πρωτοβάθμια φροντίδα.

– Πώς γίνεται η εκτίμηση της συμμόρφωσης ασθενών που λαμβάνουν αγωγή με πολλαπλά φαρμακευτικά σκευάσματα. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμόρφωση. Πότε χρειάζεται τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγής.

– Πώς γίνεται η εφαρμογή κατευθυντήριων οδηγιών σε ασθενείς με πολλαπλά νοσήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Πώς σχεδιάζεται το πλάνο διαχείρισης ασθενών με πολλαπλά νοσήματα.