Στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική & το Ομώνυμο (Α’ Καρδιολογικό – Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο εκπονούνται διδακτορικές διατριβές βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων του τμήματος Ιατρικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής: ΕΔΩ