Η Α΄ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών πραγματοποιεί ετησίως την επιτυχημένη σειρά των μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων της, προσπαθώντας να ενσωματώσει σε αυτό καθιερωμένη γνώση και νεότερες εξελίξεις.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μετεκπαιδευτικές διαλέξεις, συζητήσεις επί διαγνωστικών και θεραπευτικών προβλημάτων, συναντήσεις του Εργαστηρίου Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας, συναντήσεις του Eργαστηρίου αρρυθμιών και ηλεκτροφυσιολογίας, συναντήσεις του Yπερηχογραφικού Eργαστηρίου, βιβλιογραφική ενημέρωση και ερευνητικές συναντήσεις.

Το Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με αιχμή τα «Μαθήματα της Τρίτης» έχει πρωτοστατούντα ρόλο στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των Ελλήνων Καρδιολόγων, διευκολύνοντάς τους να ενσωματώσουν τις σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές γνώσεις στην καθημερινή ιατρική πράξη. Η επιτυχία του Προγράμματος είναι αποτέλεσμα του συνδυασμού της πείρας των καταξιωμένων συναδέλφων και του ενθουσιασμού και της παραγωγικότητας των νεότερων.