Το έτος 1954 με το Ν.Δ. 3008 καθιερώνεται η καρδιολογία στην Ελλάδα ως ανεξάρτητη ειδικότητα.

Το έτος 1958 εγκρίθηκε και προκηρύχθηκε έδρα καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία εδρεύει στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών μαζί με το ομώνυμο εργαστήριο.

Πρώτος Καθηγητής και Διευθυντής της Κλινικής εξελέγη το έτος 1961 ο Γεώργιος Μιχαηλίδης, με σπουδές στην Γαλλία, ο οποίος κατείχε την έδρα επί μία δεκαετία.

Το έτος 1961 επί Μιχαηλίδη, έγινε και η πρώτη τεχνητή βηματοδότηση καρδιάς ενώ το έτος 1971 ιδρύθηκε το εργαστήριο αναιμάκτων διαγνωστικών μεθόδων.

Αυτόν διεδέχθη ο Δημήτρης Αυγουστάκης (1971-1984), ο Παύλος Τουτουζας (1984-2003) Χριστόδουλος Στεφανάδης (2003-2014), Δημήτριος Τούσουλης (2014-2020) και Κωνσταντίνος Τσιούφης (2020-).

Έχοντας ως σπουδαία παρακαταθήκη μια ιστορική διαδρομή άνω των 60 συναπτών ετών από την ίδρυση της (1958), η Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική αποτελεί τη μεγαλύτερη Μονάδα διαχείρισης Καρδιολογικών περιστατικών της χώρας μας και παράλληλα συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεγάλη παράδοση εκλεκτού στελεχιακού δυναμικού.

Η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της καρδιαγγειακής ιατρικής την τελευταία εικοσαετία, καθώς και τις κοινωνικές και ιατρικές προκλήσεις, αναδιοργάνωσε, δημιούργησε και συγκρότησε επιτυχώς νέα τμήματα (συνολικά 26, Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.2.2004 και 1523/Β/11.10.2004).