Ποιους ασθενείς αφορά

Η Μονάδα Περιφερικών Αγγείων της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής απευθύνεται σε ασθενείς με σημαντικού βαθμού αθηρωμάτωση των αρτηριών των κάτω άκρων ή των αρτηριών του τραχήλου (καρωτίδες) που προκαλεί σημαντική στένωση του αυλού τους με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η αιμάτωση οργάνων που αρδεύουν.

Πιο συγκεκριμένα, η συσσώρευση λιπιδίων στο ενδοθήλιο των αγγείου οδηγεί σταδιακά στη δημιουργία μιας πλάκας στο εσωτερικό του, της αθηρωματικής πλάκας, που οδηγεί σε απώλεια της ελαστικότητάς του, αλλά και μείωση του εύρους του αυλού του, φαινόμενο που είναι γνωστό ως αθηροσκλήρωση. Αποτέλεσμα της αθηροσκλήρωσης είναι η μείωση της παροχής αίματος και κατ’ επέκταση θρεπτικών στοιχείων στα όργανα που αιματώνονται από τα αγγεία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση ισχαιμικών φαινομένων, όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια, κατά συνέπεια και σε αιμάτωση των οργάνων στόχος. Η αθηροσκλήρωση είναι το φαινόμενο που προκαλεί στενώσεις των στεφανιαίων αγγείων της καρδιάς και ευθύνεται για τη στηθάγχη και το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Αποτέλεσμα της ανάπτυξης αθηροσκληρωτικών στενώσεων των κάτω άκρων είναι η ισχαιμία των μυών των κάτω άκρων που εκδηλώνεται με έντονο πόνο στη βάδιση – διαλείπουσα χωλότητα. Αντίστοιχα, η ανάπτυξη αθηρωματικών πλακών στις καρωτίδες είναι δυνατόν να εκδηλωθούν με ένα παροδικό ή εγκατεστημένο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπερηχογραφικός έλεγχος των περιφερικών αγγείων των ασθενών που είτε έχουν ιστορικό ισχαιμικών εκδηλώσεων (διαλείπουσα χωλότητα, εγκεφαλικό επεισόδιο) είτε παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο αθηρωμάτωσης των αγγείων ώστε να αποκαλυφθούν τυχόν υπάρχουσες σημαντικές στενώσεις των αγγείων και να δοθεί η κατάλληλη θεραπευτική κατεύθυνση.

Η Μονάδα Περιφερικών Αγγείων παρουσιάζει επιπλέον αξιοσημείωτο ερευνητικό έργο, μελετώντας νεότερους δείκτες αθηρωμάτωσης και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας των περιφερικών αγγείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί δείκτες του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, Επιμελητής ΕΣΥ