Καθηγητές – Μέλη ΔΕΠ
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι – Συνεργάτες
Ειδικευόμενοι/ες Ιατροί
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Τεχνολόγοι
Διοικητικό Προσωπικό