• Εργαστήριο Υπερηχοκαρδιογραφίας 5ου Ορόφου
  • Μονάδα Δυναμικής Υπερηχοκαρδιογραφίας
  • Μονάδα Υπερηχοκαρδιογραφίας Εξωτερικών Ιατρείων
  • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς