Τοποθεσία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 114)
Κεντρικό Κτήριο
4ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30-14:00

Ποιους ασθενείς αφορά

Το τμήμα έχει μια πορεία τουλάχιστον 20ετίας. Διενεργούνται πρωτόκολλα φαρμακευτικής φόρτισης και πρωτόκολλα άσκησης για την μελέτη ισχαιμίας και βιωσιμότητας μυοκαρδίου (με δισδιάστατη και τρισδιάστατη υπερηχογραφία). Τα πρωτόκολλα αφορούν: το φαρμακευτικό πρωτόκολλο της δοβουταμίνης (με χρήση ατροπίνης), πρωτόκολλα αδενοσίνης ή regadenoson, πρωτόκολλα άσκησης με ποδήλατο.

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι εφαρμόζονται προγραμματισμένα πρωτόκολλα άσκησης για την μελέτη ασθενών με βαλβιδοπάθειες και μυοκαρδιοπαθειες προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δύσκολων περιστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί η συνεργασία του Τμήματος σε ερευνητικό επίπεδο με κέντρα του εξωτερικού (όπως το Methodist Hospital). Έχουν ολοκληρωθεί αρκετές διδακτορικές διατριβές, ενώ διενεργούνται πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα, όπως αποτυπώνονται με δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Διενέργεια τρισδιάστατης διοισοφαγείου υπερηχογραφίας για διάγνωση καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και για την επιλογή ασθενών οι οποίοι θα προχωρήσουν σε διακαθετηριακές επεμβατικές τεχνικές.
  • Συμμετοχή με διαθωρακικό η/και διοισοφαγικό υπερηχογράφημα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο προκειμένου να γίνει η επεμβατική θεραπεία παθήσεων που αφορούν δομικές καρδιοπάθειες (π.χ. σύγκλειση του ανοικτού ωοειδούς τρήματος, σύγκλειση της μεσοκολπικής επικοινωνίας, σύγκλειση μεσοκοιλιακής επικοινωνίας, σύγκλειση του ωτίου του αριστερού κόλπου. ,
  • Περιεπεμβατική υπερηχογραφική καθοδήγηση σε εμφύτευση clip σε ανεπάρκεια μιτροεδούς, σύγκλειση παραβαλβιδικών ανεπαρκειών σε προσθετικές βαλβίδες, διακαθετηριακή εμφύτευση βαλβίδων στην θέση της αορτής, στην θέση της μιτροειδούς (valve in ring), στην θέση της τριγλώχινας και της πνευμονικής ή και περιγχειρητικά σε σύγκλειση ανοικτού βοτάλειου πόρου και σύγκλειση ανευρύσματος ανιούσας αορτής.
  • Περιεχγειρητική καθοδήγηση με τρισδιάστατο υπερηχογράφημα στην αίθουσα της καρδιοχειρουργικής κλινικής προκειμένου να διενεργηθούν με επιτυχία επεμβάσεις, οι οποίες αφορούν δομικές καρδιοπάθειες.
  • Δισδιάστατη και τρισδιάστατη απεικόνιση στην μονάδα εμφραγμάτων εφαρμόζοντας όλες τις νέες απεικονιστικές τεχνικές.

Προσωπικό

Υπεύθυνη : Κωνσταντινία Αγγέλη, Καθηγήτρια Καρδιολογίας ΕΚΠΑ