Η Κλινική Νοσηλείας Ασθενών της Α’ Παν/κής Καρδιολογικής Κλινικής αποτελείται από 12 θαλάμους νοσηλείας ασθενών, με συνολική χωρητικότητα 40 ασθενείς. Στην Κλινική νοσηλεύονται ασθενείς με παθήσεις από όλο το φάσμα της Καρδιολογίας. Είναι εξοπλισμένη με σύστημα τηλεμετρίας και υποστηρίζεται από το ομώνυμο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και τη Μονάδα Υπερηχοκαρδιογραφίας του ορόφου.