Ποιους ασθενείς αφορά

Στη μονάδα Καρδιαγγειακών Νόσων και Σεξουαλικής Υγείας παρακολουθούνται ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο που παρουσιάζουν προβλήματα σεξουαλικής υγείας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Καρδιολογική αξιολόγηση, κλινική εκτίμηση και παρακολούθηση ασθενών
  • Εκτίμηση καρδιαγγειακού κινδύνου εξατομικευμένα
  • Βιοχημικός και ορμονολογικός έλεγχος
  • Εκτίμηση λειτουργικότητας μεγάλων αρτηριών (μέτρηση PWV, Aix), έλεγχος καρωτίδων
  • Διασύνδεση με Ειδικές Μονάδες (π.χ. Δοκιμασιών Κοπώσεως, Καρδιακής Ανεπάρκειας) κατά περίπτωση
  • Διασύνδεση ασθενών με άλλες ειδικότητες (π.χ. Ουρολόγους, Ψυχολόγους) για περαιτέρω εκτίμηση κατά περίπτωση
  • Συμβουλευτική καθοδήγηση για τη θεραπεία της Στυτικής Δυσλειτουργίας

Προσωπικό

Υπεύθυνος Μονάδας: Χαράλαμπος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Προσωπικό: Αγγελής Αθανάσιος, Τερεντές-Πρίντζιος Δημήτριος, Ιωακειμίδης Νίκος, Ρόκκας Κωνσταντίνος