Υπεύθυνος: Γεράσιμος Σιάσος, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Αναπληρωτής υπεύθυνος: Αντιγόνη Μήλιου, Μέλος ΕΔΙΠ