Υπεύθυνος μαθήματος: Κ. Αγγέλη, Καθηγήτρια

Εξάμηνα που διδάσκεται: Χειμερινό 7,9,11

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: Δευτέρα 15:00-17:00μ.μ., Αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου νοσοκομείου Αθήνας

Τηλ. Επικοινωνίας: 6932 722510

e-mail: kaggeli@med.uoa.gr

e-class: ΗΚΓ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ( 500479)

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα του ΗΚΓ διενεργείται στο χειμερινό εξάμηνο και αφορά τους φοιτητές του 4ου, 5ου και 6ου έτους των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδασκαλία περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της Ηλεκτροκαρδιογραφίας. Τα αρχικά αυτά βασικά στοιχεία αποτελούν απαραίτητες προυποθέσεις για την κατανόηση και αναγνώριση από τον φοιτητή του φυσιολογικού ΗΚΓ. Πάνω σε αυτές τις βασικές γνώσεις διδάσκεται στην συνέχεια η παθολογία του ΗΚΓ η οποία χαρακτηρίζει την κάθε καρδιαγγειακή νόσο.

Είναι σαφές σε όλους τους διδάσκοντες ότι στο μάθημα αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις καταστάσεις οι οποίες αλλάζουν οξέως το ΗΚΓ. Σαν συνέπεια ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να τις αναγνωρίσει όπως το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, τις υπερκοιλιακές ή κοιλιακές αρρυθμίες, τις διαταραχές ενδοκοιλιακής αγωγιμότητας, τις διαταραχές που οφείλονται στα φάρμακα, στις ηλεκτρολυτικές διαταραχές και στην περικαρδίτιδα.

Επιπλέον παρουσιάζονται με ιδαίτερη έμφαση οι αλλαγές του ΗΚΓ στις χρόνιες νόσους. Και σε αυτές τις καταστάσεις γνωρίζουν οι φοιτητές ότι η διαφο ρετική εικόνα του ΗΚΓ μπορεί να βοηθήσει τον φοιτητή και τον θεράποντα ιατρό να συνθέσει τα δεδομένα και οδηγηθεί με σαφήνεια στην διά γνωση.

Τα μαθήματα είναι 10 δίωρα στο αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου. Στο τελευταίο μάθημα διαβάζουμε μαζί με τους φοιτητές 15-20 ΗΚΓ και τα συζητάμε. Επιπλέον λύνουμε οποισδήποτε απορίες των φοιτητών.

Οι εξετάσεις των φοιτητών διενεργούνται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου και περιλαμβάνουν τον σχολιασμό 10 Ηλεκτροκαρδιογραφημάτων.