Τοποθεσία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 114)
Κεντρικό Κτήριο
5ος όροφος

Η Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκεται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (5ος Όροφος). Ιδρύθηκε το 2004 από τον Καθηγητή Χ. Στεφανάδη.

Στόχος της Μονάδας είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Η έρευνα που διεξάγεται στη Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας επικεντρώνεται στους τομείς:

 • Καρδιαγγειακής μηχανικής
 • Αιμοδυναμικής
 • Ιατρικής απεικόνισης
 • Επεξεργασίας βιοσημάτων
 • Αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας
 • Ανάπτυξης ιατρικού λογισμικού και βάσεων δεδομένων
 • Σχεδιασμού, προτυποποίησης και ελέγχου ιατρικών συσκευών και διαγνωστικών μεθόδων
 • Βιοστατιστικής και βιοπληροφορικής
 • Ψηφιακής ιατρικής

Ειδικότερα διεξάγονται έρευνες για την:

 • κλινική και πειραματική αξιολόγηση τεχνητών οργάνων, εμφυτεύσιμων και φορετών συσκευών και ιατρικών εργαλείων
 • ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μεθόδων ενδοαγγειακής απεικόνισης για την μελέτη της αθηρωμάτωσης των στεφανιαίων αρτηριών και των καρωτίδων
 • μελέτη και η βελτιστοποίηση της ακρίβειας των μετρήσεων βιοϊατρικών παραμέτρων
 • κατασκευή πρότυπων ιατρικών συσκευών μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης
 • μελέτη νεότερων αιμοδυναμικών παραμέτρων (αορτικές πιέσεις, ανακλώμενα κύματα πίεσης)
 • μελέτη των μηχανικών και δομικών χαρακτηριστικών των αρτηριών και ειδικότερα της αορτής
 • ανάπτυξη και αξιολόγηση υπολογιστικών αλγορίθμων για την εκτίμηση της καρδιακής παροχής, της ευαισθησίας των τασεοϋποδοχέων και της ταχύτητας του σφυγμικού κύματος
 • επεξεργασία και ανάλυση ιατρικών δεδομένων για την βελτιστοποίηση της εκτίμησης του καρδιαγγειακού κινδύνου
 • μελέτη ιστορικών, φιλοσοφικών και ηθικών θεμάτων των τεχνολογιών υγείας

Εκπαίδευση

Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

Οι Καθηγητές και οι επιστημονικοί συνεργάτες της Μονάδας Βιοϊατρικής Τεχνολογίας παρέχουν εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής, συμμετέχοντας στα πλαίσια προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και σε άλλα Πανεπιστήμια της Ελλάδος.

Κατ’επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα “Βιοϊατρική Τεχνολογία”

Υποχρεωτικό μάθημα “Πληροφορική της Υγείας”, ΠΜΣ Επεμβατική Καρδιολογία και ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογία, Ιατρική και Νοσηλευτική Φροντίδα”

Πρόγραμμα επιμόρφωσης (E-Learning): “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: Ανάπτυξη, Αξιολόγηση, Διαχείριση & Εφαρμογές

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Θεόδωρος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Επιστημονικοί συνεργάτες

Δρ. Δημήτριος Βραχάτης, Καρδιολόγος

Δρ. Δημήτριος Σούλης, Καρδιολόγος

Δανάη Μανωλέσου, Αρχιτέκτων-Μηχανικός, MSc Medical Device Design, Υποψ. Διδάκτορας

Παναγιώτης Σκαλτούνης, Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc Μικροσυστήματα-Νανοδιατάξεις, Υποψ. Διδάκτορας