Τοποθεσία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 114)
Κεντρικό Κτήριο
4ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30-14:00 (κατόπιν ραντεβού)

Επικοινωνία

Για ραντεβού μέσω 1535

Ποιους ασθενείς αφορά

Η Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογίας, Αρρυθμιών και Βηματοδοτήσεως της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Καρδιολογίας Κωνσταντίνο Γκατζούλη απευθύνεται σε ασθενείς που παρουσιάζουν καρδιακές αρρυθμίες, σε ασθενείς με καρδιακή νόσο που σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών αρρυθμιών καθώς και σε ασθενείς που εμφανίζουν επεισόδια συγκοπής.

Οι αρρυθμίες είναι διαταραχές που αφορούν την κανονικότητα του καρδιακού ρυθμού και μπορεί να εκδηλώνονται με υπέρμετρα γρήγορη ή αργή καρδιακή συχνότητα, με ακανόνιστο ρυθμό ή ακόμα και σύντομης διάρκειας διακοπές της καρδιακής λειτουργίας. Οι αρρυθμίες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, και ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι εντελώς αθώες, σε άλλες είναι δυνατόν να υποκρύπτουν σοβαρή υποκείμενη καρδιακή νόσο.

Συνήθως, οι αρρυθμίες γίνονται αντιληπτές ως ένα ενοχλητικό αίσθημα παλμών, ενώ άλλες φορές εκδηλώνονται με ζάλη, απώλεια του επιπέδου συνείδησης και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.

Βασικός στόχος της Μονάδας μας είναι η διερεύνηση του τύπου και των αιτίων των καρδιακών αρρυθμιών καθώς και η αντιμετώπισή τους σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, παράγοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Τεχνική συμψηφισμένου ηλεκτροκαρδιογραφήματος (SAECG) για την καταγραφή όψιμων δυναμικών.

 • 24-ωρη καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος με Holter ρυθμού
 • Εμφυτεύσιμες συσκευές μακροχρόνιας καταγραφής ρυθμού (Implantable loop recorders)
 • Δοκιμασία ανάκλισης (Tilt table test) για τη διερεύνηση συγκοπτικών επεισοδίων
 • Διενέργεια ηλεκτροφυσιολογικής μελέτης. Πρόκειται για μία επεμβατική εξέταση που παρέχει τη δυνατότητα ανάδειξης του μηχανισμού γένεσης της αρρυθμίας. Επιπλέον, με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς χαρτογράφησης της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς και εντοπισμού της αρρυθμιογόνου εστίας.

Οι θεραπευτικές δυνατότητες της Μονάδας μας συνοψίζονται στα κάτωθι:

 • Φαρμακευτική αντιμετώπιση των αρρυθμιών
 • Επεμβατική αντιμετώπιση των αρρυθμιών με τη μέθοδο της κατάλυσης (καυτηριασμός ή ablation). Έπειτα από τον ακριβή καθορισμό της αρρυθμιογόνου εστίας, είναι δυνατή σε ορισμένες περιπτώσεις η προσέγγισή της με ειδικούς καθετήρες – ηλεκτρόδια και η κατάλυσή της με ρεύμα υψηλής συχνότητας ή κρυοενέργεια και οριστική θεραπεία της αρρυθμίας. Με τη μέθοδο της κατάλυσης είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν τόσο υπερκοιλιακές (κολπική μαρμαρυγή, κολπικός πτερυγισμός, υπερκοιλιακή ταχυκαρδία), όσο και κοιλιακές αρρυθμίες.
 • Εμφύτευση συσκευών διαχείρισης ρυθμού.

Για την αντιμετώπιση των αρρυθμιών είναι συχνά απαραίτητη η εμφύτευση συσκευών με δυνατότητα τροποποίησης του καρδιακού ρυθμού:

 • Οι καρδιακοί βηματοδότες τοποθετούνται σε ασθενείς με διαταραχές που σχετίζονται με επιβράδυνση της καρδιακής συχνότητας. Πρόκειται για μικρές συσκευές με δυνατότητα αναγνώρισης του αυτόχθονου καρδιακού ρυθμού και πρόκλησης καρδιακής συστολής μέσω χορήγησης ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση βραδυαρρυθμίας. Στο εργαστήριό μας υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης των κλασσικών βηματοδοτών, αλλά και νεότερων βηματοδοτών χωρίς καλώδια.
 • Οι εμφυτεύσιμοι καρδιακοί απινιδωτές τοποθετούνται σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μιας απειλητικής για τη ζωή αρρυθμίας. Οι συσκευές αυτές προγραμματίζονται ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν και ακολούθως να ανατάξουν μέσω της χορήγησης ηλεκτρικού ρεύματος στην καρδιά μιας επικίνδυνης ταχυαρρυθμίας αποτρέποντας τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο.
 • Συσκευές αμφικοιλιακής βηματοδότησης – θεραπεία καρδιακού επανασυγχονισμού. Πρόκειται για ειδικού τύπου καρδιακούς βηματοδότες που, μέσω της ταυτόχρονης ηλεκτρικής διέγερσης της αριστερής και δεξιάς κοιλίας, έχουν ως στόχο να βελτιώσουν την καρδιακή λειτουργία σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια.
 • Στη Μονάδα μας παρέχεται η δυνατότητα τακτικού ελέγχου της λειτουργίας και των ρυθμίσεων των εμφυτευμένων συσκευών διαχείρισης ρυθμού.

Προσωπικό

Καθηγητές:

 • Κωνσταντίνος Γκατζούλης, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ (Υπεύθυνος Εργαστηρίου)
 • Δημήτρης Τσιαχρής, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Ιατροί ΕΣΥ: 

 • Πολυχρόνης Δηλαβέρης, Διευθυντής ΕΣΥ (Αναπληρωτής Υπεύθυνος Εργαστηρίου)

Ακαδημαϊκοί υπότροφοι: Πέτρος Αρσένος, Αθανάσιος Κορδαλής

Επιστημονικοί συνεργάτες: Ιωάννης Δουνδουλάκης, Αγγελική Λαινά, Παναγιώτης Τσιούφης