Η Α’ Παν. Καρδιολογική Κλινική και το Ομώνυμο (Α’ Καρδιολογικό – Αιμοδυναμικό) Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί τη μεγαλύτερη Μονάδα διαχείρισης Καρδιολογικών περιστατικών της χώρας μας και παράλληλα συγκαταλέγεται στις πλέον ιστορικές Κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Α’ Παν. Καρδιολογική Κλινική καλύπτει τις κλινικές ανάγκες στον τομέα της Καρδιολογίας και τις επιμέρους Καρδιολογικές υποεξειδικεύσεις, επιτελώντας παράλληλα σημαντικό διδακτικό και καινοτόμο ερευνητικό έργο.

Σε κλινικό επίπεδο, στην Α’ Καρδιολογική Κλινική νοσηλεύονται πλέον περισσότεροι από 4000 ασθενείς ανά έτος και 1500 ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στεφανιαίας νόσου. Διενεργούνται ετησίως, κατά προσέγγιση, 5000 διαγνωστικοί καθετηριασμοί, 1300 αγγειοπλαστικές συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών αγγειοπλαστικών για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, 400 ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, 1000 τοποθετήσεις βηματοδοτών – απινιδωτών και περισσότερες από 180 επεμβάσεις δομικών παθήσεων της καρδιάς, συμπεριλαμβανομένων των διαδερμικών αντικαταστάσεων της αορτικής βαλβίδας (TAVI), της επιδιόρθωσης της μιτροειδούς (mitralclip) και της σύγκλεισης μεσοκολπικής επικοινωνίας-ανοικτού ωοειδούς τρήματος. Επίσης, διενεργούνται πρωτοποριακές επεμβάσεις κατάλυσης για την θεραπεία της αρρύθμιστης υπέρτασης, της κολπικής μαρμαρυγής και άλλων αρρυθμιών.

Σε προπτυχιακό επίπεδο, η Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδεύει συστηματικά τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο γνωστικό πεδίο της Καρδιολογίας.

Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, η Κλινική εκπαιδεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές των τριών κορυφαίων μεταπτυχιακών της προγραμμάτων, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό υποψηφίων διδακτόρων, ενώ συμμετέχει σε πολλά διεθνή ερευνητικά προγράμματα διεξαγωγής κλινικών μελετών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολύπλευρη εκπαίδευση των Ειδικευόμενων Καρδιολόγων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής ενός δομημένου εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς της Ειδικότητας και σε αρμονία με το ισχύον πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τη Πολιτεία.

Στο ερευνητικό/επιστημονικό πεδίο, η Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική έχει μία μακρά παράδοση καινοτόμων προσεγγίσεων σε όλο το φάσμα της καρδιαγγειακής ιατρικής. Το επιστημονικό έργο της Κλινικής αντανακλάται –τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά-στον αριθμό των ανακοινώσεων σε Διεθνή Καρδιολογικά Συνέδρια και στις πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε περιοδικά υψηλού κύρους. Η νέα Διεύθυνση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διασύνδεση της Κλινικής μας με αναγνωρισμένα κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο.

Η Κλινική βρίσκεται εγκατεστημένη στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Κεντρικό Κτήριο, 5ος Όροφος).

Διευθυντής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Π. Τσιούφης