Τοποθεσία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 114)
Κεντρικό Κτήριο
4ος όροφος

Ώρες Επισκεπτηρίου

Καθημερινά, 12:30-13:00

Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2132088147

Στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» περιλαμβάνεται και η «Μονάδα Εμφραγμάτων» – Στεφανιαία Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Σ/ΜΑΦ), που στεγάζεται στον 4ο όροφο του Κτηρίου Α του Νοσοκομείου.

Εδώ νοσηλεύονται εκείνοι οι ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη, μερικές φορές απειλητική για τη ζωή τους καρδιολογική κατάσταση και χρήζουν αυξημένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και στενότερης («εντατικής») παρακολούθησης, όπως ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ασθενείς που έχουν επανέλθει από καρδιακή ανακοπή, ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή καρδιακές αρρυθμίες, ασθενείς με οξύ πνευμονικό οίδημα καθώς και ασθενείς με καρδιακές καταστάσεις που μπορούν να διαταράξουν την αιμοδυναμική σταθερότητα του οργανισμού, όπως η οξεία μυοκαρδίτιδα, η οξεία περικαρδίτιδα με επαπειλούμενο επιπωματισμό κά.

Επιπλέον, νοσηλεύονται οι ασθενείς μετά από όλες τις διακαθετηριακές επεμβάσεις στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, όπως ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική (PCI), ασθενείς που υποβάλλονται σε διακαθετηριακή εμφύτευση (TAVI) ή επιδιόρθωση (mitraclip) κάποιας βαλβίδας με τις νεότερες διαθέσιμες τεχνικές, σύγκλειση μεσοκολπικής επικοινωνίας (ASD/PFO) κά.

Ο κύριος στόχος της θεραπείας στη Σ/ΜΑΦ είναι η εξασφάλιση της κυκλοφορίας και της αναπνοής. Ένας μεγάλος αριθμός συσκευών παρακολούθησης και θεραπείας, όπως αναπνευστήρες, monitor παρακολούθησης ζωτικών σημείων και ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς και συσκευές υποβοήθησης της κυκλοφορίας (πχ ενδαορτική αντλία – IABP), χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. Οι ασθενείς παραμένουν στη Μονάδα μέχρι να σταθεροποιηθούν στο βαθμό που μπορεί να συνεχιστεί η νοσηλεία τους σε κοινό θάλαμο της ΑΠΚ.

Εξοπλισμός

  • 14 κρεβάτια νοσηλείας (κεντρικά «παρακολουθούμενα» – monitored), εκ των οποίων
    • τα 9 διατίθενται για ασθενείς σε κρίσιμη ιατρική κατάσταση και
    • τα 5 για ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένες επεμβάσεις.
  • Δύο (2) φορητά monitors – απινιδωτές με επιπλέον (το ένα) δυνατότητα εξωτερικής διαδερμικής προσωρινής βηματοδότησης.
  • Δύο (2) αναπνευστήρες με δυνατότητα επεμβατικού και μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.
  • Δύο (2) μηχανήματα υπερηχοκαρδιογραφίας, και με δυνατότητα διοισοφαγείου μελέτης (TOE)
  • Μηχάνημα ενδαορτικής αντλίας (IABP, σύγχρονης τεχνολογίας optical fiber)
  • Μηχάνημα αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων, τύπου ιμάντα (Autopulse©)

Ταυτόχρονα με την 24ωρη παρακολούθηση από το νοσηλευτικό και ιατρικό (καρδιολογικό) προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα εκτίμησης των ασθενών και από τις έτερες ιατρικές ειδικότητες που διαθέτει το νοσοκομείο μας, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, σε ασθενείς που χρήζουν αιμοκάθαρσης, είναι δυνατόν αυτή να διενεργηθεί παρά την κλίνη του ασθενούς.

Εκπαιδευτικό & Ερευνητικό Έργο

Πέρα από την παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικής φροντίδας, η Μονάδα αναλαμβάνει το έργο της εκπαίδευσης των ειδικευόμενων καρδιολόγων της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και του Καρδιολογικού Τμήματος του ΓΝΑ «Ιπποκρατείου», των φοιτητών Ιατρικής του ΕΚΠΑ και των φοιτητών νοσηλευτικής, στις εξειδικευμένες τεχνικές παρακολούθησης και θεραπείας των βαρέως πασχόντων καρδιολογικών ασθενών.

Τέλος αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή της Μονάδας στην παραγωγή σημαντικού ερευνητικού έργου μέσα από την αξιοποίηση της κλινικής εμπειρίας και των δεδομένων που παρέχει ο μεγάλος αριθμός – περισσότεροι από 1.500 ετησίως – νοσηλευόμενων ασθενών.

Προσωπικό

Υπεύθυνος – Ελευθέριος Τσιάμης, Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Αναπληρωτές υπεύθυνοι

Κωνσταντίνος Αζναουρίδης, MD, PhD, FESC Επιμελητής Α’ Καρδιολογίας (κλίνες 3-6)

Γεώργιος Λάτσιος, MD, PhD, FESC, Επιμελητής A’ Καρδιολογίας (κλίνες 1 & 2, 7-9)

Ειδικευόμενοι καρδιολόγοι (2), εναλλάσσονται ανάλογα με το rotation ανά τακτά χρονικά διαστήματα

Προϊσταμένη Νοσηλευτικού προσωπικού

Αλεξάνδρα Αγγελοπούλου, RN, MSc

Νοσηλευτικό προσωπικό αποτελούμενο από 14 συνολικά νοσηλευτές, με πολυετή πείρα, οι περισσότεροι κάτοχοι MSc