Τοποθεσία

Παραρτήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 108)
2ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30-14:00 (κατόπιν ραντεβού)

Επικοινωνία

Για ραντεβού μέσω 1535 (Κωδικός Ιατρείου: 00327)

Τηλέφωνο: 213 2088386

Ποιους ασθενείς αφορά

Η Μονάδα Υπέρτασης απευθύνεται σε ασθενείς με γνωστή ή υπό διερεύνηση αρτηριακή υπέρταση. H Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής ιδρύθηκε το 1986, αποτελεί μία από τις ιστορικότερες και παραγωγικότερες μονάδες εγνωσμένου κύρους στον χώρο της Υπέρτασης. Έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης (European Society of Hypertension) για το κλινικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό της έργο και έχει αναγνωριστεί ως «Κέντρο Αριστείας στην Υπέρταση» (Hypertension Excellence Center). Διαθέτει πληρέστατο σύγχρονο εξοπλισμό για τη διερεύνηση της αρτηριακής υπέρτασης και την ανίχνευση υποκλινικών βλαβών σε επίπεδο καρδιάς, αγγείων και νεφρών. Καθημερινά εξετάζονται περί τα 50 άτομα, ενώ υφίστανται σε ψηφιοποιημένη ηλεκτρονική βάση στοιχεία άνω των 20.000 ασθενών.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Διαγνωστική αιτιολογική προσέγγιση της αρτηριακής υπέρτασης σε κλινικό, εργαστηριακό και παρακλινικό επίπεδο με αναίμακτες ή και αιματηρές τεχνικές.
  • Διερεύνηση των επιπλοκών της υπέρτασης στα όργανα στόχους σε υποκλινικό και κλινικό επίπεδο.
  • Ηλεκτρονικά συστήματα τηλεπαρακολούθησης και 24ώρης καταγραφής αρτηριακής υπέρτασης (Holter πιέσεως 24ώρου)
  • Εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση της αυξημένης αρτηριακής πίεσης με: υιοθέτηση υγιεινοδιαιτητικών προγραμμάτω & σύσταση της βέλτιστης φαρμακευτικής αγωγής
  • Διασύνδεση ασθενών με υπόλοιπες Ιατρικές Ειδικότητες για την ολιστική αντιμετώπιση των συνοδών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και των συννοσηροτήτων για (π.χ. Νεφρολογική Κλινική, Διευθυντής κ. Δ. Πετράς).
  • Επιλογή των ασθενών με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση που είναι κατάλληλοι για διαδερμική κατάλυση της συμπαθητικής νεύρωσης του νεφρού

Προσωπικό

Υπεύθυνος: Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Ακαδημαϊκός Υπότροφος