Υποδομή

Τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές διαλέξεις του ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά – Νεφρικά Νοσήματα» θα λαμβάνουν χώρα στα κτίρια του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών όπου και στεγάζεται η Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι χώροι διδασκαλίας θα είναι οι ακόλουθοι:

– Η αίθουσα διδασκαλίας (ομαδικό αναγνωστήριο) της βιβλιοθήκης του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α., Έβρου 63-67, Αμπελόκηποι

– Το αμφιθέατρο της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (4ος όροφος), Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α, Βας. Σοφίας 114, Αμπελόκηποι

– Το κεντρικό αμφιθέατρο του Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α., Βας. Σοφίας 114, Αμπελόκηποι

Η πρακτική και κλινική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα πραγματοποιείται στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών και ειδικότερα:

–      στα Ιατρεία Υπέρτασης (Μονάδα Υπέρτασης της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και Αντιυπερτασικό Ιατρείο του Καρδιολογικού Τμήματος)

–      στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

–      στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Συνεργαζόμενα κέντρα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών θα είναι επίσης:

–      Το Κέντρο Υπέρτασης της Γ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Σωτηρία

–      Η Νεφρολογική Κλινική του Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών