Πρόγραμμα Μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο

Βασικές γνώσεις Καρδιαγγειακής Ιατρικής

Βασικές γνώσεις Νεφρολογίας

Βασικές γνώσεις Φαρμακολογίας

Βασικές γνώσεις απεικονιστικής Ιατρικής

Βασικές αρχές θεραπευτικής καρδιαγγειακών νοσημάτων

Βασικές διατροφικές αρχές

Β΄Εξάμηνο

Επιδημιολογία αρτηριακής υπέρτασης

Αίτια υπέρτασης

Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία Υπέρτασης

Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθούς και δευτεροπαθούς υπέρτασης

Καρδιαγγειακές επιπλοκές υπέρτασης

Νεφρικές επιπλοκές υπέρτασης

Αγγειακό εγκεφαλικό και υπέρταση

Γ’ Εξάμηνο

Υγιειονοδιαιτητικές παρεμβάσεις και υπέρταση

Φαρμακευτική θεραπεία υπέρτασης

Επεμβατική θεραπεία υπέρτασης

Επείγουσα υπέρταση

Βιοστατιστική και μεθοδολογία της έρευνας

Δ΄Εξάμηνο

Πρακτική άσκηση

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας