Τοποθεσία

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών (Βασιλίσσης Σοφίας 114)
Κεντρικό Κτήριο
5ος όροφος

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα ως Παρασκευή, 08:30-14:00

Ποιους ασθενείς αφορά

Το υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο του 5ου ορόφου, είναι στελεχωμένο με 4 καρδιολόγους (Στέλλα Μπρίλη Διευθύντρια ΕΣΥ, Χρυσοχόου Χριστίνα Διευθύντρια ΕΣΥ, Γιώργος Λάζαρος Διευθυντής ΕΣΥ, Μαρία Δρακοπούλου ΕΔΙΠ ).

Αξιοσημείωτο είναι το ερευνητικό έργο του τμήματος υπερήχων με πολλαπλές δημοσιεύσεις σε όλο το φάσμα της υπερηχοκαρδιογραφίας, αλλά και η συμμετοχή του τμήματος σε πολλά ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής μας.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

  • Στο τμήμα μας διεξάγονται όλες οι υπερηχοκαρδιογραφικές εκτιμήσεις των νοσηλευόμενων ασθενών της κλινικής μας, καθώς και αυτές των ασθενών που νοσηλεύονται στις άλλες πανεπιστημιακές κλινικές. Λόγω του ότι η κλινική μας αποτελεί τριτοβάθμιο κέντρο αντιμετώπισης των καρδιολογικών ασθενών, καθημερινά διεξάγονται περί τα 20-25 διαθωρακικά υπερηχογραφήματα μεγάλης ποικιλίας διαταραχών και πολύ συχνά εξαιρετικά δύσκολων και σπάνιων. Επίσης, διενεργούνται διοισοφαγικά υπερηχογραφήματα, τα οποία είναι απαραίτητα 1) για την διάγνωση των νοσηλευομένων, 2) για την παρακολούθησή  τους και 3) για την θεραπευτική τους αντιμετώπιση, ο αριθμός των οποίων κυμαίνεται στα 600-650 ετησίως. Η εκτέλεση των υπερηχογραφημάτων γίνεται με όλες τις σύγχρονες μεθόδους της υπερηχογραφίας που είναι (2D, έγχρωμο, speckle tracking, contrast, 3D). Παράλληλα, στο τμήμα μας εκπαιδεύονται τόσο οι ειδικευόμενοι ιατροί της κλινικής μας, όσο και ειδικευόμενοι από άλλα νοσοκομεία στην εκμάθηση των υπερηχογραφικών τεχνικών, καθώς και στην εκμάθηση της εκτέλεσης αυτών.

Προσωπικό

Υπεύθυνη : Στέλλα Μπρίλη, Διευθύντρια Καρδιολογίας

Αναπληρωτές υπεύθυνοι:

  • Γεώργιος Λάζαρος, Διευθυντής ΕΣΥ
  • Χριστίνα Χρυσοχόου, Διευθύντρια ΕΣΥ
  • Μαρία Δρακοπούλου, ΕΔΙΠ