• 05/09/2022

    Στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» περιλαμβάνεται και η «Μονάδα Εμφραγμάτων» – Στεφανιαία Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Σ/ΜΑΦ), που στεγάζεται στον 4ο όροφο του Κτηρίου Α του Νοσοκομείου.

    Εδώ νοσηλεύονται εκείνοι οι ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται σε κρίσιμη, μερικές φορές απειλητική για τη ζωή τους καρδιολογική κατάσταση και χρήζουν αυξημένης ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας και στενότερης («εντατικής») παρακολούθησης, […]

  • 05/09/2022

    Η στεφανιαία μονάδα αυξημένης φροντίδας διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό για την καλύτερη διαχείριση των ασθενών