Αντιγόνη Μήλιου
Γενετίστρια – Μοριακή Βιολόγος
ΕΔΙΠ Α’ – Ειδικός στις Κληρονομικές Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Η Μήλιου Αντιγόνη είναι Γενετίστρια – Μοριακή Βιολόγος με ειδίκευση στη Γενετική Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Νοσημάτων και τη Μοριακή Καρδιολογία.Έλαβε το πτυχίο της (BSc) από το University College of London (UCL), University of London,Ην. Βασίλειο (1996) στον χώρο της Ανθρώπινης Γενετικής και Βιομετρίας και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) από τη Royal Postgraduate Medical School, University of London, Ην. Βασίλειο στον χώρο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγικής Γενετικής (1997). Το 2005 έλαβε, με βαθμό Άριστα, τον τίτλο του διδάκτορα (PhD) από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον χώρο της Γενετικής της Καρδιολογίας. Έχει μετεκπαιδευθεί ως Visiting Research Fellow στο St. George’s Hospital, University of London, Cardiological Sciences Dpt. & Heart Hospital, UCL, Ην.Βασίλειο.

Υπήρξε υπεύθυνη γενετικής έρευνας του «Γενετικού ελέγχου της νόσου της Νάξου» και μέλος της ευρωπαϊκής επιστημονικής και εκτελεστικής διακρατικής επιτροπής του European Commission project QLG1-CT-2000-01091 (Μεγ.Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα/ Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) με άμεση εμπλοκή στην ανακάλυψη του γονιδίου της Νάξου και του επιπολασμού του. Η ανακάλυψη αυτού του υπεύθυνου γονιδίου έθεσε την απαρχή της εύρεσης όλων των μέχρι τώρα γνωστών υπεύθυνων γονιδίων αρρυθμιολογικών, δεσμοσωμικών, κληρονομικών νοσημάτων.

Κατέχει τον τίτλο Ε.ΔΙ.Π Α’ βαθμίδος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και παράλληλα, τη θέση της Διευθύντριας της Μονάδας Βιοχημείας , Ανοσολογίας και Μοριακής Βιολογίας της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολής ΕΚΠΑ. Παράλληλα, είναι η υπεύθυνη γενετίστρια του Ειδικού Κέντρου Καρδιάς Αθλητών και Νέων (ΕΚΚΑΝ) της Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ.

Τα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα είναι (Ι) η γενετική μελέτη κληρονομούμενων μυοκαρδιοπαθειών και αρρυθμιολογικών νόσων και (ΙΙ) ανάδειξη και ανάπτυξη βιοδεικτών καρδιαγγειακής νόσου. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων (>50 εργασίες σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, συγγραφέας κεφαλαίων σε βιβλία Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και ερευνητικές της εργασίες έχουν παρουσιασθεί σε όλα τα κύρια συνέδρια καρδιολογίας (ACC,AHA, ESC) από το 2008 εώς σήμερα.

Είναι μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.

e-mail: a_miliou@hotmail.com