Καθηγητές – Μέλη ΔΕΠ

 • Διευθυντής, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ
  Κωνσταντίνος Τσιούφης
 • Καθηγήτρια Καρδιολογίας
  Κωνσταντίνα Αγγέλη
 • Καθηγητής Καρδιολογίας
  Χαράλαμπος Βλαχόπουλος
 • Καθηγητής Καρδιολογίας
  Κωνσταντίνος Γκατζούλης
 • Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
  Θεόδωρος Παπαϊωάννου
 • Καθηγητής Καρδιολογίας
  Κωνσταντίνος Τούτουζας
 • Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας
  Ελευθέριος Τσιάμης
 • Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
  Δημήτρης Τσιαχρής
 • Καθηγητής Καρδιολογίας – Μοριακής Καρδιολογίας [Παράλληλη Απασχόληση]
  Γεράσιμος Σιάσος