Κωνσταντινα Αγγέλη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνων, Α Πανεπ. Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών

Τελειόφοιτη του Πανεπιστημίου Αθηνών 1981-1987. Ολοκλήρωσε την ειδικότητα Καρδιολογίας στην Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΓΝΑ (1995) και αμέσως μετά εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή με θέμα‘’ Ο ρόλος της ρενίνης πλάσματος στην αρτηριακή υπέρταση’’. Συνέχισε ως επιστημονικός συνεργάτης της Πανεπ. Καρδιολογικής Κλινικής και  το 1999με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας μετεκπαιδεύθηκε στο Υπερηχοκαρδιογραφικό Εργαστήριο του Baylor College of Medicine στις σύγχρονες τεχνικές των υπερήχων (υπό την επίβλεψη του καθηγ. W. Zoghbi και του καθηγ. Quinones).Στο επόμενο χρονικό διάστημα ακολούθησαν και άλλες βραχυχρόνιες μετεκπαιδεύσεις σε εργαστήρια της Ευρώπης και της Αμερικής. Το 2001 ως 2009 εργάσθηκε ως επιμελήτρια στην Α Πανεπ. Καρδιολογική Κλινική και το 2009 εκλέχθηκε ως Λέκτορας στο ΕΚΠΑ. Σήμερα κατέχει την θέση της Καθηγήτριας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Είναι υπεύθυνη του κατ’επιλογή προπτυχιακού μαθήματος ‘’Ηλεκτροκαρδιογράφημα΄΄. Συμμετέχει με διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ.

Συμμετείχε και συνεχίζει να συμμετέχει με ομιλίες και προεδρίες σε πάνω από 500 ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Οργανώνει για μια 20ετία το ετήσιο συνέδριο της καρδιαγγειακής απεικόνισης της Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής. Εχει πάνω από 240 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε 100 ελληνικά περιοδικά. Συνέβαλε σημαντικά στην έκδοση βιβλίου που αφορά την ‘’Υπερηχογραφία στην κλινική πράξη’’ με εξαιρετικές κριτικές. Συμμετοχή με εξειδικευμένα κεφάλαια που αφορούν την καρδιαγγειακή απεικόνιση σε  πολυσυγγραφικά ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία καρδιολογίας, συμμετοχή σε editorial boards διεθνών περιοδικών και συμμετοχή σε πολυκεντρικές μελέτες.

Συμμετέχει σε επιτροπές (Heart team) της Α Πανεπ. Καρδιολογικής Κλινικής για την θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με βαλβιδοπάθειες.

Παρούσα θέση:

  • Υπεύθυνη της Μονάδος των Υπερήχων και της Δυναμικής Υπερηχοκαρδιογραφίας της Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
  • Υπεύθυνη του Τμήματος παρακολούθησης και αντιμετώπισης των ασθενών με Αιμοσφαιρινοπάθειες
  • Υπεύθυνη για την Καρδιαγγειακή Απεικόνιση στην επιλογή ασθενών και στην διενέργεια των επεμβατικών πράξεων που αφορούν τις δομικές καρδιοπάθειες στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο και στο Καρδιοχειρουργικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου