Ο Γεώργιος Λάζαρος είναι καρδιολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και εργάζεται ως Διευθυντής ΕΣΥ στην Α Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Γ.Ν Αθηνών και είναι μέλος στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς και Αθλητών (ΕΚΚΑΝ), όπου εκτός από το κλινικό διδακτικό και ερευνητικό έργο που εκπονεί είναι υπεύθυνος της Μονάδας Νόσων Περικαρδίου-Μυοκαρδίου της Κλινικής και συνυπεύθυνος της Μονάδας Ηχωκαρδιολογίας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας του Ελληνικού Κολλεγίου καρδιολογίας, μέλος της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής Εταιρείας. Τακτικό μέλος του πυρήνα των ομάδων Εργασίας Νόσων περικαρδίου Μυοκαρδίου της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και αντιπρόεδρος της αντίστοιχης Ελληνικής Ομάδας Εργασίας και μέλος της Εταιρίας Μελέτης της Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, όπου συμμετέχει ως μέλος της Ομάδας Μελέτης των Νόσων του Περικαρδίου. Έχει μετεκπαιδευτεί σε κέντρο αριστείας στο εξωτερικό (Ιταλία) στις νόσους του περικαρδίου.

Ασχολείται κλινικά και ερευνητικά κατά κύριο λόγο με τα περικαρδιακά σύνδρομα, μυοκαρδίτιδες, σπάνια νοσήματα και μυοκαρδιοπάθειες συνεργαζόμενος με εθνικά κέντρα καθώς και με κέντρα του εξωτερικού.

e-mail: glaz35@hotmail.com