Πέτρος Αρσένος MD, PhD, FESC.

Mail: arspetr@otenet.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10/3/1967 και είναι έγγαμος με ένα τέκνο. Υπηρέτησε την στρατιωτική θητεία στον Στρατό
Ξηράς (1992-1994). Εισήχθη στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1996, αποφοίτησε το 2002, ολοκλήρωσε την υπηρεσία υπαίθρου
στο Παλαιοκλήσσι και Φράγκο Νομού Καρδίτσας και το διάστημα 2005-2014 ασχολήθηκε ενεργά με την ερευνα για την
πρόβλεψη και προστασία από τον αιφνίδιο αρρυθμικό καρδιακό θάνατο. Έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα από την Ιατρική
Σχολή του ΕΚΠΑ το 2014 και την ειδικότητα της Καρδιολογίας το 2015. Με βάση την συμβολή του στη βιβλιογραφία έλαβε
τον τίτλο του FESC το 2018. Εχει περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε διεθνή Συνέδριά και περισσότερες από 50 pubmed
δημοσιεύσεις. Ερευνητικό μέλος του Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου με ειδικό ενδιαφέρον στην διαστρωμάτωση
κινδύνου για αιφνίδιο αρρυθμιολογικό θάνατο με μεθόδους της αναίμακτης ηλεκτροκαρδιογραφίας (12 lead ECG, SAECG,
Holter 24h, resting Holter 30min) που συνδυάζονται με τη Ηλεκτροφυσιολογικη μελέτη σε προσέγγιση 2 βημάτων και
εφαρμογή στην ισχαιμική και μη-ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια (μελέτες PRESERVE-EF και RECONSIDER). Επιπρόσθετα
ασχολείται με ανάλυση ECG σήματος, εφαρμογές υπολογιστών και τεχνητής νοημοσύνης στην αρρυθμιολογία και την
αλληλεπίδραση αυτόνομου νευρικού συστήματος-καρδιάς ενώ εκπαιδεύεται στην επεμβατική ηλεκτροφυσιολογία, τόσο στο
σκέλος των εμφυτεύσιμων συσκευών οσο και των καταλύσεων.