Ο Δημήτριος Τερεντές-Πρίντζιος (Ακαδημαϊκός Υπότροφος-Επεμβατικός Καρδιολόγος) εργάζεται και πραγματοποιεί έρευνα στους τομείς της αρτηριακής υπέρτασης, της αγγειακής γήρανσης, της καρδιαγγειακής πρόληψης και της επεμβατικής καρδιολογίας. Έχει καταγράψει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και βιβλία με συνολικό H-index 23 και συνολικό αριθμό αναφορών πάνω από 2500.

Ολοκλήρωσε με άριστα και πρώτος στο έτος του την Ιατρική Σχολή της Πάτρας το 2007. Το 2014 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Διδάκτορα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τη διατριβή του στον τομέα της αγγειακής γήρανσης (μελέτη CRAVE). Ήταν ένας από τους βασικούς ερευνητές της πανελλαδικής πολυκεντρικής μελέτης PHAETHON, ενώ πραγματοποίησε πολλαπλές μετα-αναλύσεις στο χώρο της καρδιαγγειακής πρόληψης που συμπεριλήφθηκαν στις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπρόσθετα, ανέλυσε δεδομένα μεγάλων μελετών (μελέτη SPRINT), ενώ συμμετείχε στη δημιουργία τιμών αναφοράς για τις κεντρικές αρτηριακές πιέσεις. Έχει προσελκύσει χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή έρευνας από διεθνείς και εθνικούς φορείς. Του απονεμήθηκε 2 συνεχόμενες χρονιές το βραβείο Paul Dudley White International Scholar award (2018 και 2019) στο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Καρδιάς και 2 φορές το βραβείο για την καλύτερη αναρτημένη ανακοίνωση στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το 2018 του απονεμήθηκε ο τίτλος ειδικότητας της Καρδιολογίας. Μετεκπαιδεύτηκε στην Επεμβατική Καρδιολογία (επεμβάσεις στα στεφανιαία και δομικές επεμβάσεις) στο Κέντρο Καρδιάς του Νοσοκομείου John Radcliffe της Οξφόρδης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική σχολή του Harvard όπου ολοκλήρωσε με έπαινο το πρόγραμμα Global Clinical Scholars Research Training. Επίσης, είναι εκτελεστικός συντάκτης του διεθνούς περιοδικού Hellenic Journal of Cardiology, ενώ είναι αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας των Μεγάλων Αγγείων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ARTERY.

Ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος της A’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου ΓΝΑ εργάζεται στο Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών & Νέων (ΕΚΚΑΝ) – Μονάδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων, στην Μονάδα Υπέρτασης, στην Κλινική και στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο.