Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης είναι καρδιολόγος, ακαδημαϊκός υπότροφος του ΕΚΠΑ, υπεύθυνος της Μονάδας Υπέρτασης της Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής. Κατά τα τελευταία 7 έτη εργάζεται καθημερινά στη Μονάδα Υπέρτασης και έχει εμπειρία σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των υπερτασικών ασθενών σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διερεύνηση βλαβών σχετιζόμενων με την υπέρταση, τη θεραπεία δύσκολα ρυθμισμένων υπερτασικών ασθενών και στην απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών.

Έχει μετεκπαιδευτεί στο νοσοκομείο San Luca (Instituto Auxologico, Μιλάνο) και έχει εξειδικευθεί στην απεικόνιση των νεφρικών αρτηριών (VASCORE training and education centre). Παρουσιάζει έντονη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, καθώς έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 15 πολυκεντρικές μελέτες και μετρά περισσότερες από 200 ανακοινώσεις τόσο σε πανελλήνια όσο και σε διεθνή συνέδρια. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα σε εγνωσμένου κύρους επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, έχει  μετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε μια σειρά από Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια (>60 ομιλίες), καθώς επίσης συμμετέχει ως διδάσκοντας σε 3 προγράμματα μεταπτυχιακών  σπουδών του ΕΚΠΑ. Είναι μέλος του πυρήνα της ομάδας εργασίας της αρτηριακής  υπέρτασης της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας.