Ο Χαράλαμπος Λιάκος γεννήθηκε στη Θήβα το 1978. Το 1997 εισήλθε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από την οποία αποφοίτησε το 2003 (βαθμός 8.25/10). Την περίοδο 2003-2005 υπηρέτησε ως Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου στη Βοιωτία. Ακολούθως, ειδικεύτηκε στην Παθολογία (2007-2010 ΝΙΜΤΣ) και την Καρδιολογία (2010-2014 ΓΝΑ ΚΑΤ) και το 2014 έλαβε τίτλο ειδικότητας «Καρδιολογίας». Από το 2015 εργάζεται στην Ά Καρδιολογική Κλινική του ΕΚΠΑ (Ιπποκράτειο ΓΝΑ),ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, με κύρια αντικείμενα ενασχόλησης την Επεμβατική Καρδιολογία και τις Νεότερες ΥπερηχοκαρδιογραφικέςΤεχνικές.Παρέχει διδακτικό έργο στους 5οετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο μάθημα της Καρδιολογίας.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (βαθμός 8.93/10) και Διδακτορικού Διπλώματος(βαθμός «Άριστα»)από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.Έχει Διεθνή πιστοποίηση στην «Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής μετά από Τραυματισμό»(AdvancedTraumaLifeSupport, ATLS) από το AmericanCollegeofSurgeons και Διεθνή πιστοποίηση στην «Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής» (AdvancedLifeSupport,ALS) από τοEuropeanResuscitationCouncil.

Έχει 26 Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά (ΜέσοςΣυντελεστής Απήχησης 3.115, Παραθέσεις284, h-index 10) και 11 σε Ελληνικά Περιοδικά. Έχει 83 Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια και 32 σε Ελληνικά Συνέδρια.

ΟμιλείΑγγλικά (επίπεδοΓ1/C1: «Πολύ Καλή Γνώση») καιΓαλλικά (επίπεδο Β2: «Καλή γνώση»).