Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Εκδήλωσης

Ημερομηνία

6 Οκτωβρίου 2023 - 7 Οκτωβρίου 2023

Τρόπος Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία

∆ιηµερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2022