Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Εκδήλωσης

Ημερομηνία

6 Οκτωβρίου - 7 Οκτωβρίου

Τρόπος Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία

∆ιηµερίδα Καρδιακής Ανεπάρκειας 2022