Ο Αντώνιος Καρανάσος είναι Επιμελητής Β’ Καρδιολογίας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠ το 2005, και έχει πραγματοποιήσει διδακτορική διατριβή στην επεμβατική απεικόνιση το 2012 στην Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠ. Έχει εργαστεί στο Thoraxcenter, Erasmus Medical Center στο Rotterdam για 4 χρόνια. Στο διάστημα της εκεί απασχόλησης του συνέγραψε τη δεύτερη διδακτορική του διατριβή (PhD thesis) στον τομέα της επεμβατικής απεικόνισης (Erasmus University Rotterdam, 2016). Έχει αποκτήσει ειδικότητα καρδιολογίας από την Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ διαθέτει πιστοποίηση στην επεμβατική καρδιολογία από την EAPCI. Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του είναι η επεμβατική απεικόνιση ιδίως η οπτική συνεκτική τομογραφία (OCT), και έχει συμμετάσχει στη συγγραφή περισσότερων από 100 δημοσιεύσεις στο Pubmed, καθώς και πολυάριθμων κεφαλαίων σε ελληνικά και διεθνή συγγράματα.