Ιωάννης Ν. Σκούμας

Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος  Μονάδας Λιπιδίων Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ.

Απόφοιτος  Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικότητα  Καρδιολογίας: Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  του Ιπποκρατείου ΓΝΑ.

1989 Τίτλος ειδικότητας,

1990 Επιμελητής Β Καρδιολογίας ομώνυμης κλινικής, 1998 Επιμελητής Α, 2010 προήχθη σε Διευθυντής ΕΣΥ.

Υπεύθυνος  Μονάδας Λιπιδίων  Ά Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής. και  επιβλέπων στο 1/3  των θαλάμων της κλινικής.

Υποτροφίες, μετεκπαίδευση:Υποτροφία εξωτερικού  από  Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία  και  Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας

Μετεκπαίδευση   (15/3/92 έως  31/5/92) στο Baylor College of Medicine   Μethodist  Hospital του Houston στο τμήμα Αθηροσκλήρωσης και λιπιδίων.

Πέρασε επιτυχώς το Lipid Disorders Training Centers program της American Heart Association.

Διδακτικό έργο: Εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό επίπεδο (φοιτητές Ιατρικής), μεταπτυχιακό επίπεδο (ειδικευόμενοι καρδιολογίας) , και  στα  Κ.Ε.Κ. του  Ιπποκρατείου  Γ. Ν. Α  .  Ομιλιτής  μετεκπαιδευτικών μαθημάτων Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής κλινικής του ΙΓΝΑ με θέματα λιπιδίων.

Συγγραφικό  Έργο , Επιστημονικά Συνέδρια:

Ερευνητικό ενδιαφέρον:  FH, FCH, Lp(a) και της σχέσης τους με ΣΝ και παράγοντες κινδύνου ΣΝ.

Συμμετοχή σε  διεθνή και εθνικά συνέδρια ως ομιλητής και πρόεδρος.

Συμμετοχή με συγγραφή κεφαλαίων σε περισσότερα των 20 βιβλίων.                                                

Άνω των 140  δημοσιεύσεων (πολλές ως κύριος συγγραφέας)  σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 30 σε ελληνικά.   Ερευνητής σε πολλές κλινικές μελέτες σχετικές με το αντικείμενο ενασχόλησης  ( όπως FURIER και ODYSSEY OUTCOMES )

Κριτής εργασιών Ελληνικής  Καρδιολογικής  Επιθεώρησης.

Μέλος  Ελληνικής  και , Ευρωπαικής  Καρδιολογικής Εταιρείας, Αντιυπερτασικής και εταιρείας  Αθηροσκλήρωσης (πρόεδρος  Ομάδας Εργασίας Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας, 2008- 2010)