ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθανασίου Αγγελή

Ιατρού Καρδιολόγου

Γεννήθηκα στην Αθήνα και είμαι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκπαίδευση

  • Απέκτησα τον τίτλο ειδικότητας Καρδιολογίας το 2011 στην Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου όπου και διατελώ Ακαδημαϊκός Υπότροφος στον τομέα της  Επεμβατικής Καρδιολογίας ( Αιμοδυναμικό Εργαστήριο)
  • Συνεργάτης στη μονάδα Δυναμικής Υπερηχογραφίας της ομώνυμης Κλινικής με εμπειρία στη διενέργεια  διαθωρακικών , διοισοφαγικών & stress echo μελετών  καθώς  και στη μονάδα  Καρδιαγγειακών Νόσων και  Σεξουαλικής Υγείας  με πληθώρα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια Καρδιολογίας

Επαγγελματική Εμπειρία – Προϋπηρεσία

  • Συνεργάτης Ομίλου Υγεία, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών & ΙΑΣΩ
  • Συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα στον τομέα της υπερηχογραφίας καρδιάς

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Η επίδραση της Μεσογειακής Διατροφής στη φυσιολογία περιφερικών αγγείων , όργανα στόχους της αρτηριακής υπέρτασης και στα επίπεδα ανδρογόνων υπερτασικών ασθενών καθώς και σε αυτούς με καρδιακή ανεπάρκεια

Διακρίσεις – Βραβεύσεις

  • Δημοσίευση στον τύπο εργασίας (Press Released Abstract)

Επίδραση της Μεσογειακής διατροφής στην ικανότητα για άσκηση αλλά και  φυσιολογία των στεφανιαίων  και περιφερικών αγγείων ασθενών με υπέρταση και στυτική δυσλειτουργία (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας – ESC 2021)

  • Βραβείο καλύτερης παρουσίασης (Moderated Poster Presentation)

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιολογίας  – ESC 2017

  • Δημοσίευση στον τύπο εργασίας (Press Released Abstract)

Επίδραση της Μεσογειακής διατροφής στην αρτηριοσκλήρυνση  ασθενών με στυτική δυσλειτουργία (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Υπερηχογραφίας – Euro Echo 2014)

Διδακτικό Έργο

        –       Συμμετοχή στη εκπαίδευση φοιτητών Ιατρικής Σχολής Αθηνών στην Ά Καρδιολογική Κλινική του   Ιπποκρατείου Νοσοκομείου

        –      Διδασκαλία του μαθήματος της Νοσολογίας στη σχολή Νοσηλευτριών του Νοσοκομείου Ερυθρού Σταυρού (ΝΕΕΣ) κατά τα έτη 2004-2006

 Ξένες Γλώσσες   

 Γνωρίζω πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, την Γαλλική και ικανοποιητικά την Ισπανική