Υπεύθυνος μαθήματος: Θ. Παπαϊωάννου, Καθηγητής

Εξάμηνα που διδάσκεται: Εαρινό 2, 4, 6, 8, 10, 12

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: Τρίτη και Πέμπτη, Αμφιθέατρο ΝΑΒΟ (Γουδή) 17.00-19.00

Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2088099

e-mail: thepap@med.uoa.gr

e-class: Βιοϊατρική Τεχνολογία (MED385)

Περιεχόμενα μαθήματος

Η Βιοϊατρική Τεχνολογία αποτελεί διεθνώς ένα διεπιστημονικό και ραγδαία αναπτυσσόμενο κλάδο που
επικεντρώνεται στη μελέτη, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών με βασικό στόχο
τη μελέτη και επίλυση ιατρικών και βιολογικών προβλημάτων καθώς και την εξέλιξη των υπηρεσιών
υγείας. Καινούργιες προοπτικές δημιουρ γούνται συνεχώς πλέον στην ιατρική επιστήμη λόγω των τεχνολογικών καινοτομιών στο χώρο της υγείας. Το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος εστιάζεται στις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στην Ιατρική με στόχο τη διάγνωση, τη θεραπεία, την πρόληψη, καθώς και τη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων. Το μάθημα πραγματεύεται τεχνολογικά, κλινικά, και νομικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, αξιολόγηση, λειτουργία, εφαρμογή και διαχείριση νέων μεθόδων, ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών και λοιπών ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Ειδικότερα, η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Τεχνολογία (ιστορικά στοιχεία, σύγχρονες τάσεις, διεθνείς εξελίξεις, βασικές έννοιες και ορισμοί), κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, έλεγχος ποιότητας και πιστοποίηση (CE) ιατροτεχνολογικών προϊόντων, χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας σχετικά με την ανάπτυξη νέων βιοϊατρικών τεχνολογιών, διαχείριση τεχνολογίας στα νοσοκομεία και στα ιατρεία, νομικά θέματα και κανονισμοί σχετικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και χρήση ιατρικών μηχανημάτων, μετρήσεις φυσικών μεγεθών και βιοδεικτών (ακρίβεια, επαναληψιμότητα, αξιοπιστία μετρήσεων), τεχνολογία βιο-υλικών, τεχνητά όργανα, νανοτεχνολογία, ιατρικοί προσομοιωτές, βιοπληροφορική, γενετική μηχανική, τεχνολογίες καταγραφής βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, νεώτε ρες τεχνολογίες και εφαρμογές τους στο καρδιαγγειακό σύστημα, στη νευρολογία, στην ακτινοθεραπευτική ογκολογία, στη δερματολογία, στην ορθοπεδική και στη χειρουργική.