Υπεύθυνος μαθήματος: Γ. Σιάσος, Καθηγητής

Εξάμηνα που διδάσκεται: Εαρινού 4, 6, 8, 10, 12

Ημέρες και χώροι που διδάσκεται: Ιατρική Σχολή, Γουδή και Εργαστήριο Μοριακής Καρδιολογίας – Γ΄ Καρδιολογική Κλινική, Δευτέρα και Παρασκευή 16:00-18:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 6945536261

e-mail: gsiasos@med.uoa.gr

e-class: ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ (MED424)

Περιεχόμενα μαθήματος

• Καρδιαγγειακή νόσος – Βιοχημεία της αθηροσκλήρωσης

• Μοριακοί μηχανισμοί στην καρδιακή ανεπάρκεια

• Σακχαρωδης διαβήτης και αθηροσκλήρωση

• Βασικοί μηχανισμοί ισχαιμίας και μυοκαρδιακής νέκρωσης – Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου

• Φλεγμονή και αθηροσκλήρωση – Βιοχημικοί δείκτες οξέων ισχαιμικών συνδρόμων – Μοριακές θεραπείες

• Μοριακοί μηχανισμοί υπέρτασης

• Μοριακοί μηχανισμοί στις αρρυθμίες

• Μοριακοί μηχανισμοί λιπιδίων

• Γενετική και καρδιαγγειακή νόσος

• Κάπνισμα και αθηροσκλήρωση

Κλινικοεργαστηριακές ασκήσεις

Η «Μοριακή Καρδιολογία» εισάγει τους φοιτητές, μέσω των μοριακών και βιοχημικών μηχανισμών στις κλινικές εκδηλώσεις της καρδιαγγειακής νόσου, η οποία αποτελεί και την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ιδιαίτερα η συμμετοχή τους σε κλινικοεργαστηριακές ασκήσεις έχει αποδειχτεί επωφελής για την εκπαίδευση τους αφού συνδυάζονται οι θεωρητικές γνώσεις που αποκτούν από τις διαλέξεις με την εργαστηριακή άσκηση σε πλέον σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές ελέγχου του καρδιαγγειακού συστήματος στο εργαστήριο Μοριακής Καρδιολογίας και με την κλινική άσκηση. Ακόμα οι φοιτητές οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στο μάθημα της Καρδιολογίας μπορούν να κατανοήσουν σε βάθος τους μοριακούς μηχανισμούς εκδήλωσης συνολικά της καρδιαγγειακής νόσου (πέρα από τις παθήσεις της καρδιάς), με αποτέλεσμα την σαφέστερη γνώση νεότερων μοριακών θεραπειών και διαγνωστικών τεχνικών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μάθημα που χρησιμοποιεί τις γνώσεις των φοιτητών στην βιοχημεία, κλινική βιοχημεία και βιολογία με σκοπό αφενός την εισαγωγή τους στην κλινική πράξη αφετέρου την βαθύτερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας του καρδιαγγειακού συστήματος.